Hồ lọc nước nuôi tôm 80m3/giờ - Sáng kiến độc nhất vô nhị

2020-07-13 16:18:10

Đây là sáng kiến mới của anh Đỗ Minh Hải, hồ lọc nước trong nuôi trồng thủy sản, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm như hiện nay.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia