Thông tin người hỏi:

Họ và tên: 865161791
Email:

Câu hỏi:

Chuyên gia cho tôi hỏi có nên cho những con chồn cùng cha khác mẹ giao phối với nhau được không?

Trả lời:

Chào anh Kiệt!

Anh không thể cho những con chồn cùng cha khác mẹ hoặc những con chồn cùng mẹ khác cha giao phối được. Vì nếu cho chúng giao phối sẽ cận huyết, con sinh ra sẽ yếu hoặc dị tật.