Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thanh Hưng
Email: Thuonghtc79@gmail.com

Câu hỏi:

Tôi muốn mua chồn hương giống tại tỉnh Quảng Bình.

Trả lời:

Chào anh Hưng!

Địa chỉ mua chồn hương giống tại tỉnh Quảng Bình như sau:

Anh Đinh Văn Hiến

Địa chỉ: huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0385086087

Thông tin đến anh!