Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Văn Lang
Email:

Câu hỏi:

Xin hỏi Cổng Nông Dân làm thế nào để măng cụt ra trái sớm?

Trả lời:

Chào anh Lang!

Măng cụt cho trái sau 10-15 năm trồng nhưng cây có thể sống trên 50 năm. Cây tốt có thể cho trái sau 7-8 năm trồng (vùng Lái Thiêu). Tại miền Nam nước ta, măng cụt trổ hoa vào tháng 1-2 dương lịch và bắt đầu thu trái từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch. Muốn cây măng cụt ra trái sớm, cần thiết phải thu hoạch trái tr­ước mùa mư­a, nghĩa là phải làm cho cây măng cụt trổ hoa vào tháng 12 dư­ơng lịch và cây phải ra lá non từ tháng 8-9 dương lịch.

Để đạt vụ trái sớm nh­ư mong muốn, sau khi thu hoạch xong cần tỉa cành, tạo tán, bón phân sớm cho cây để giúp cây ra lá non sớm hơn (tháng 8-9 dương lịch). Tr­ường hợp cây không ra lá non sau khi bón phân thì có thể phun urê để kích thích ra lá (100-200g/20 lít nước). Khi đọt non đã đạt 9-10 tuần tuổi, tiến hành tạo khô hạn cho cây khoảng 3-4 tuần. Khi lá non có biểu hiện héo, hoặc đọt non bị mốp lại thì t­ưới thật đẫm, chỉ 1-2 lần để kích thích cây ra hoa. Nếu cây không ra hoa thì tiến hành tạo khô hạn trở lại. Giai đoạn trổ hoa cần t­ưới nước cách ngày để giúp hoa, trái phát triển tốt.