Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Văn Tuấn
Email:

Câu hỏi:

Xin hỏi: Tại sao cây đàn hương lại phải cần cây thân chủ?

Trả lời:

Chào anh Tuấn!

Cây đàn hương là một giống cây sử dụng dinh dưỡng của cây khác để phát triển. Vì thế khi anh quyết định trồng đàn hương phải suy nghĩ nhiều về vấn đề chọn cây thân chủ. Khi đã trồng thì anh không thể chuyển đổi giống cây khác.

Thông tin đến anh!