Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Viết Dũng
Email:

Câu hỏi:

Ở Quảng Trị có những trại dúi nào?

Trả lời:

Chào anh Dũng,
Hiện ở Quảng Trị chúng tôi thống kê được một số trang trại nuôi dúi sau:
1.    Trại dúi Lê Danh
Địa chỉ: Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lh: 0973672674.
2.    Trại dúi anh Lương
Địa chỉ: TT. Hướng Hóa, huyện Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
Lh: 0978935244.
3.    Trại dúi Hải Lăng 
Địa chỉ: huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
Lh:  096 263 54 40.
Thông tin đến anh!