Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Bùi Hiệp
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn tham quan trại nuôi dúi, có trại nào ở tỉnh Bình Phước không?

Trả lời:

Chào anh Hiệp, 

Ở Bình Phước anh có thể đến các trại dúi sau để tham khảo, học hỏi kĩ thuật:
1.    Trại dúi Mạnh Hùng. Địa chỉ: Phường Long Thủy, Tx. Phước Long, tỉnh Bình Phước. ĐT: 0984 493 688
2.    Trại dúi Bình Phước. Địa chỉ: Huyện Long Thành, tỉnh Bình Phước. ĐT: 0862 779 592
3.    Trại dúi Minh Hưng. Địa chỉ: huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. ĐT: 0977 543 880 – 0978 512 995
4.    Trại dúi Thống Nhất. Địa chỉ: huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. ĐT: 0988 907 701 – 0974 112 344
5.    Trại dúi giống Bình Phước. ĐT: 0904 024 524
6.    Trại bán dúi giống, dúi thịt Bình Phước. ĐT: 0979 951 348 - 0976 319 671 – 0651 376 0761

Thông tin đến anh!

Mời anh xem thêm các bài viết:

Tìm hiểu kỹ thuật nuôi dúi 

Nuôi dúi: dễ kĩ thuật, có dễ đầu ra?

Nuôi dúi - Nhu cầu mua, nơi cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm