Chỉ cần 3 hạt thần thánh cho 1 ha đất, năng suất lúa đã tăng gấp 3 lần

2019-11-04 16:56:56

Chỉ cần đưa 3 hạt phân xuống ruộng, cây lúa sẽ trở nên xanh tốt và cho năng suất cao vượt trội hơn trước kia 50 kg; chi phí sản xuất giảm 25%; sản phẩm sạch, thân thiện môi trường. 


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia