Chuyên gia giải đáp một số bệnh trên cây vải và cây bưởi

2019-04-26 15:33:15

Chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Đức - Nguyên phụ trách Phòng Quản lý sinh vật hại Cục BVTV - giải đáp những thắc mắc của bà con về vấn đề sâu bệnh hại tấn công vải giai đoạn ra hoa và sâu vẽ bùa trên bưởi.


Xem thêm








Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.