Thiết kế máng ăn máng uống thông minh, nuôi gà nhàn tênh

2020-06-24 16:57:33

Với mong muốn tiết kiệm sức lao động, anh Vũ Kim Trung, Lạc Thủy, Hòa Bình đã chế tạo thành công máng ăn, máng uống thông minh nuôi gà rất độc đáo.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng